Anketler
Türkiye AB'ye girmeli mi?..
Türkiye AB'ye girmeli mi?..
Seçenekler Oran Oy Sayısı
EVET Girmeli % 80
HAYIR Gimemeli % 20