PopCash.net
PopCash.net
FİNANS (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 09.08.2021 - 19:19, Güncelleme: 28.03.2022 - 15:40

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM TALEBİ SONRASI BEKLEYİŞLERİ SÜRÜYOR”

 

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM TALEBİ SONRASI BEKLEYİŞLERİ SÜRÜYOR”

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM TALEBİ SONRASI BEKLEYİŞLERİ SÜRÜYOR”
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM TALEBİ SONRASI BEKLEYİŞLERİ SÜRÜYOR” Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya kamu görevlilerinin iki yıllık dönemde mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını, anayasal ve demokratik haklarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kamu İşveren Heyeti’nin beklentileri karşılamaktan uzak zam teklifiyle gelmesi üzerine mutabakatsızlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşmeden bu yana kamu görevlilerinin ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını belirten Kaya, 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin hak kayıplarının giderilmesi için iyi bir fırsat olduğunu belirtti. “Memurlar Tekrardan Geçim Derdiyle Baş Başa Kalmak İstemiyor” 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin 2 Ağustos Pazartesi günü yapılan ilk oturumla birlikte başladığını ve hükümetin zam teklifini 12 Ağustos’ta sunacağını ifade eden Ali Kaya, Memur-Sen’in tavrının bu teklife göre şekilleneceğini belirtti. Memurların alım gücünün düştüğünü, 2019’da memura verilen zamdan bu yana enflasyonun beklenenin üzerinde çıktığını vurgulayan Kaya, “Toplu sözleşme; 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın kamu görevlisi emeklisini, aileleriyle birlikte 20 milyonu aşkın insanımızı doğrudan etkileyen, sonuçları itibariyle çiftçiyi, işçiyi, sanayiciyi, esnafı kısacası toplumun diğer kesimlerini de doğrudan ve dolaylı etkileyen sosyal politika aracı ve sosyal diyalog zeminidir. Toplu sözleşme teklifleriyle geçmişin kayıpları giderilmeli, bugünün beklentileri karşılanmalı, geleceğe dair refah paylaşımının yapılmasının esas alınması gerekmektedir. Ekonominin büyüdüğü fakat büyümeden herkesin eşit düzeyde nasiplenmediği, kalkınmanın geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde gerçekleştiği ve derinleştiği, buna karşın refahtan pay konusunda bazı kesimlerin ıskalandığı, enflasyon tahmin, beklenti ve hedefleriyle gerçekleşmelerinin arasındaki uyumsuzluğun ısrarla devam ettiği, son 10 yıllık süreçte gerçekleşen enflasyonun hedef ve tahmin verileriyle yapılan kıyaslamasında 2 kattan daha yüksek farklılıkların oluştuğu, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yapılan artışın neredeyse her altı aylık dönemde enflasyonun altında kaldığı, herkesin bildiği, dillendirdiği, Kamu İşveren Heyetini ise görmezden geldiği veriler karşımızda duruyor. Kamu işvereni ekonomideki büyümeyi kamu görevlilerinin maaşlarına yansıtmalı, mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını iyileştirerek büyük Türkiye’yi ispatlayacak tavır ve tekliflerle gelmelidir. Memurlar geçen dönemde kendilerini geçim derdiyle baş başa bırakan 5. Dönem Toplu Sözleşme yaklaşımını bir daha görmek istemiyor” açıklamalarında bulundu. “Toplu Sözleşme Memnuniyet Üretmelidir” Toplu Sözleşmedeki tarafların insan için, emek için, adalet için ve özgürlük için oluşacak iradeye katkı sunma sorumluluğuna sahip olduklarını ve Toplu Sözleşmenin memnuniyet üretmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, “Kamu işvereni tarafı da emek tarafı da hakkın teslimi, adaletin tesisi, insani kalkınma ve adil gelir dağılımının gereği için cümle kurmalı, cömert olmalı, empatik tavrı esas almalıdır. Toplu sözleşme toplumsal memnuniyet üretmelidir. Biz bu memnuniyeti oluşturacak teklifi kamu işverenine sunduk. Kamu işvereni de teklifini sunarken memurların beklentilerini dikkate almalıdır” ifadelerini kullandı. “Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdüreceğiz” Hak kayıplarını, haksızlıkları, adaletsizlikleri ve mağduriyetleri giderecek teklifleri toplu sözleşme masasına taşıdıklarını belirten Kaya, “Üyelerimizin, eğitim çalışanlarının taleplerinden oluşan tekliflerin kabul edilmesi, sorunlara çözüm bulunması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu İşveren Heyeti’nden sorunların çözümüne katkıda bulunma konusunda irade bekliyoruz. 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin çözüm üretildiği, adalet tesis edildiği, beklentilerin hayata geçirildiği, talep ve tekliflerin kazanıma dönüştürüldüğü, ekonomik büyümenin maaşlara yansıdığı, adil ve insani kalkınma hedeflerinin desteklendiği, emeğin yüceltildiği, kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların eksiltildiği bir sonuçla tamamlanmasını temenni ediyoruz” dedi. Memur-Sen’in daha önce kamuoyu ile paylaştığı tekliflerinden öne çıkanlar şu şekilde: 1- Maaş ve Ücretlerde Enflasyon Baskısı Son Bulmalı, 6. Dönem’de Katsayılar Toplamda %38 Artırılmalı. Enflasyon Farkı Gerçekleştiği Anda Maaşlara Yansıtılmalı Ocak ayında ve tek seferde gerçekleştirilmek kaydıyla, Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin; 2022’de %21, 2023’te %17, iki yıllık sürede toplamda %38 artırılmasını istiyoruz. Kamu Görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, enflasyon oranının maaş artışı oranını geçtiği aydan geçerli olmak üzere enflasyon farkı artışı yansıtılmalı, kamu görevlileri enflasyonun maaşı eriten etkisinden kurtarılmalı. 2- Kamu Görevlilerinin Ekonomik Büyümeye Katkısı Görülmeli ve İki Yıl İçin Toplamda %6 Refah Payı Verilmeli. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 01.01.2022’de %3 ve 01.01.2023’te %3 olmak üzere toplamda %6 Refah Payı artışı yansıtılmalı. 3- 5. Dönem Toplu Sözleşmenin Zararları Görülmeli, 600 TL Seyyanen Zamla Kayıplar Giderilmeli. Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, Hakem Kararıyla üretilen 5. Dönem Toplu Sözleşmenin oluşturduğu maaş-gelir kaybını tazmin etmek amacıyla net 600 TL tutarında Seyyanen Zam yapılmalı. 4- Ayrım yapılmadan, tüm kamu görevlileri 3600 Ek Gösterge’den yararlandırılmalı Yardımcı Hizmetler Sınıfı da dâhil olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri yükseltilmeli, 3600 Ek Göstergenin yararlandırılanların kapsamı genişletilerek vaat yerine getirilmeli. 5- Kıdem Aylığında Sınırlama Kalkmalı, Gösterge Rakamı Artmalı Kıdem aylığının hesabında esas alınan gösterge rakamı 100’e yükseltilmeli, 25 yıllık kıdem aylığı süre sınırlaması sona erdirilmeli. 6- Mevcut Sözleşmeli Personel Kadroya Geçirilmeli, Kamuda Sözleşmeli İstihdama Son Verilmeli, Kamu kurum ve kuruluşlarında (yerel yönetimler dahil) sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar, 31.01.2022 tarihine kadar memur kadrolarına geçirilmeli, kamuda sözleşmeli personel istihdam etme yanlışlığına son verilmeli. 7- Vekil, Ebe, Hemşire, İmamlar İle Usta Öğreticiler, Fahri ve Benzeri Pozisyonlardaki Personel Kadroya Geçirilmeli Vekil ebe/hemşire/imam olarak görev yapanlar ile usta öğretici, ücretli öğretmen, fahri öğretici ve benzeri nitelikteki görevleri yürütenler, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin uygulama esas alınarak kurumlarındaki pozisyon ve unvanlarına uygun memur kadrolarına atanır. 8- Bayramda ayrım yapılmamalı, Kamu Görevlilerine de Bayram İkramiyesi verilmeli Bayramı üzerinden ötekileştirme hatasından vazgeçilmeli. Ramazan ve Kurban Bayramlarında, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, kamu görevlilerine de ödenmeli. 9- Vergi Gelir Kaybı Üretmemeli, Gelir Vergisinde %15 Oranını Aşan Kısım Kamu İşverenince Ödenmeli Kamu görevlilerine maaş ve gelir kaybı yaşatan gelir vergisindeki matrah-oran sorunu çözülmeli, kamu görevlilerinin %15 oranını aşan Gelir Vergisi kesintileri kamu işverenince tazmin edilmeli. Taban aylıktan gelir vergisi kesilmemeli. 10- KİT’lerde %15’e Kadar Ücret Tavanı Düzenleme Yetkisi Verilmeli. KİT’lerde Temel Ücret Gruplarından birinci grupta olanların tavanı %15, ikinci grupta olanlar %10, üçüncü grupta olanlar %5 puan ilave artırılmasını istiyoruz. 11- Derece Yükselmesinde Sınırlama Sona Ermeli, Kamu Görevlileri Öğrenim Durumlarına Uygun Dereceye Yükselebilmeli Kamu görevlilerinin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye yükselmesine engel nitelikte sınırlamalar sona erdirilmeli, kadro-derece cetvelleri öğrenim durumu üzerinden düzenlenmeli. 12- Doğum, Ölüm, Evlenme Yardımı Ödenekleri Artırılmalı 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere; a) Doğum yardımı 1.800 TL’ye yükseltilmeli, b) Ölüm Yardımındaki mevcut tutarların iki katı olarak ödenmeli, c) Kamu görevlilerine 8.540 TL Evlenme Yardımı verilmeli. 13- Giyecek Ve Yemek Yardımı Ödenekleri Artırılmalı, Kreş Hizmeti Ya Da Ödeneği Uygulaması Başlatılmalı a) Kamu görevlilerine, 2022 yılı için 500 TL, 2023 yılı için 650 TL tutarında giyecek yardımı ödeneği verilmeli. b) Kamu hizmeti birimlerine yemek servisi verilmesi esas olmalı, servis hizmetinin sağlanamadığı kurumlarda görev yapan personele yemek yardımı ödeneği aktarılmalı. c) Kamu hizmet birimlerinde Kreş açılmalı, bunun mümkün olmadığı birimlerde görev yapan personele maaşlarıyla birlikte 980 TL Kreş Ödeneği ödemesi yapılmalı. 14- Yardımcı Hizmet Sınıfı Kaldırılmalı Mevcut Personel Genel İdari Hizmetler Sınıfına Aktarılmalı Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri Genel İdari Hizmetler Sınıfına aktarılmalı, bu hizmet sınıfı mevzuattan çıkarılmalı ve yürürlükten kaldırılmalı. 15- Kamu Görevlisi Emeklileri Fiilen Çalıştıkları Dönemlerdeki Sosyal Hak Ve Yardımlardan Yararlanmaya Devam Etmeli, Sendikalarla Üyelik İlişkisini Devam Ettirebilmeli Kamu görevlisi emeklileri, kamu görevlilerinin yararlandığı sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilmeli, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendika ile üyelik ilişkisini sürdürebilmeli. Emekli olduğu tarihte herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmayan emekli kamu görevlileri, en son görev yaptığı kurumun/kuruluşun dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmeli. 16- Engelli Kamu Görevlileri Beklentileri Önemsenmeli Pozitif Ayrımcılık Kapsamında Hakları Temin Edilmeli Engelli aile bireyi olan kamu görevlileri ile engelli kamu görevlilerine; engelli bakım ücreti maaşlarıyla birlikte ödenmeli, günlük ve haftalık çalışma süreleri farklı belirleme imkanı verilmeli, yıllık 90 gün fiili hizmet zammı verilmeli, derece artışı 2 yılda bir gerçekleştirilmeli ve her 5 yılda bir ilave derece verilmeli, yeşil pasaporttan başkaca şart olmaksızın yararlanma imkanı getirilmeli, KDV ve ÖTV’den muaf tutulacaklar hususlar genişletilmeli ve pozitif ayrımcılık kapsamında sağlanması gereken bütün haklardan ivedilikle yararlanmaları temin edilmeli. 17- Kadın Kamu Görevlileri Desteklenmeli, Beklentileri Önemsenmeli Ve Hayata Geçirilmeli Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere doğum sonrası ücretli izin süresi, 24 haftaya yükseltilmeli. Süt izni süresi yükseltilmeli, analık izninde ücret ödenmesi uygulaması benimsenmeli ve mobbinge karşı kadın kamu görevlilerini korumaya dönük mekanizmalar hayata geçirilmeli. 18- GEÇİCİ PERSONEL (4/C) İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE (4/B) GEÇEN PERSONELİN Mağduriyetleri giderilmeli, saygın iş ilkesi eksiksiz şekilde hayata geçirilmeli 4/C iken 4/B’ye geçen personelin ek ödeme mağduriyetleri giderilmeli, mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenmek suretiyle yükseltilmeli, unvan konusundaki tepkilerinin gereği yerine getirilmeli, zorunlu emeklilik dayatmasına maruziyetleri bitirilmeli. 19- Kovid-19 Nedeniyle Oluşan Zararların Giderilmeli Ve Sağlanan Haklar Genişletilmeli Kamu görevlilerinin Kovid-19 salgını sürecindeki hizmet sürelerinin tamamı fiili hizmet zammı kapsamında değerlendirilmeli, Kovid-19’a dayalı ölüm ve maluliyet halinde illiyet bağının varlığı esas kabul edilmeli, illiyet bağının yokluğuna ilişkin ispat yükümlülüğü sosyal güvenlik kurumuna yüklenilmeli, ölüm ve maluliyet halinde sağlanacak mali ve sosyal haklar ile özlük hakları noktasında genişletici yorum benimsenmeli, Kovid-19 sürecinde dönüşümlü, evden, kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma haklarından faydalandırılmayan personele, fiilen çalıştığı her gün için 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar (bugün itibariyle 90 TL) ödeme yapılmalı. 20 - Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavları Periyodik Olarak Yapılmalı, Bu Kapsamda Kullanılan Kadro Sayısı Artırılmalı Kamuda kariyer ve liyakat sistemi benimsenmeli, bu çerçevede görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik olarak gerçekleştirilmeli sınavla atama yapılacak kadroların sayısı yükseltilmeli, unvan değişikliği sınavlarında baraj puanı uygulaması sona ermeli, boş kadro sayısından daha az başvuru olması durumunda sınavsız atama benimsenmeli, sözleşmeli personel ile idari hizmet sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği noktasında yaşadığı sıkıntılar ve yoksunluklar adalet, eşitlik ve ehliyet temelinde giderilmeli. 21- Kamu Görevlilerinin Anayasal Haklarını Kullanmasına İlişkin Engeller Sona Ermeli, Demokratik Ve Sendikal Hakları Kullanmaya Yönelik Alan Genişletilmeli Kamu görevlileri, a) Siyaset (Seçme-Seçilme) Hakkı, b) Çalışma Hakkı, c) Örgütlenme ve Toplu Pazarlık ile Grev Hakkı d) Toplantı ve gösteri yürüyüş, e) Düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyeti, f) Dini inanışlarının gereğini yaşama ve inanışı yayma hakkı ve bu kapsamda demokratik ve sendikal haklar noktasında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamalı. Kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde sendikal hakları kullanmasını temin amacıyla 4688 sayılı Kanun ve bağlı yasal ve yönetsel mevzuatta gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalı, örgütlenme hakkına ilişkin sınırlamalar kaldırılmalı, kolektif sendikal özgürlüğü yok sayan yasaklar ve eksikliklerden kurtarılmalı. 22- Sendikalı Olmanın Farkı Yaşatılmalı, TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ Artırılmalı. Toplu sözleşme ikramiyesi 1 Ocak 2022’de 450 TL’ye, 1 Ocak 2023’te 540 TL’ye yükseltilmeli, sendika üyesi olma tercihi desteklenmeli diyoruz.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM TALEBİ SONRASI BEKLEYİŞLERİ SÜRÜYOR”

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM TALEBİ SONRASI BEKLEYİŞLERİ SÜRÜYOR”

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya kamu görevlilerinin iki yıllık dönemde mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını, anayasal ve demokratik haklarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kamu İşveren Heyeti’nin beklentileri karşılamaktan uzak zam teklifiyle gelmesi üzerine mutabakatsızlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşmeden bu yana kamu görevlilerinin ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını belirten Kaya, 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin hak kayıplarının giderilmesi için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.
“Memurlar Tekrardan Geçim Derdiyle Baş Başa Kalmak İstemiyor”
6. Dönem Toplu Sözleşmesinin 2 Ağustos Pazartesi günü yapılan ilk oturumla birlikte başladığını ve hükümetin zam teklifini 12 Ağustos’ta sunacağını ifade eden Ali Kaya, Memur-Sen’in tavrının bu teklife göre şekilleneceğini belirtti. Memurların alım gücünün düştüğünü, 2019’da memura verilen zamdan bu yana enflasyonun beklenenin üzerinde çıktığını vurgulayan Kaya, “Toplu sözleşme; 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın kamu görevlisi emeklisini, aileleriyle birlikte 20 milyonu aşkın insanımızı doğrudan etkileyen, sonuçları itibariyle çiftçiyi, işçiyi, sanayiciyi, esnafı kısacası toplumun diğer kesimlerini de doğrudan ve dolaylı etkileyen sosyal politika aracı ve sosyal diyalog zeminidir. Toplu sözleşme teklifleriyle geçmişin kayıpları giderilmeli, bugünün beklentileri karşılanmalı, geleceğe dair refah paylaşımının yapılmasının esas alınması gerekmektedir. Ekonominin büyüdüğü fakat büyümeden herkesin eşit düzeyde nasiplenmediği, kalkınmanın geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde gerçekleştiği ve derinleştiği, buna karşın refahtan pay konusunda bazı kesimlerin ıskalandığı, enflasyon tahmin, beklenti ve hedefleriyle gerçekleşmelerinin arasındaki uyumsuzluğun ısrarla devam ettiği, son 10 yıllık süreçte gerçekleşen enflasyonun hedef ve tahmin verileriyle yapılan kıyaslamasında 2 kattan daha yüksek farklılıkların oluştuğu, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yapılan artışın neredeyse her altı aylık dönemde enflasyonun altında kaldığı, herkesin bildiği, dillendirdiği, Kamu İşveren Heyetini ise görmezden geldiği veriler karşımızda duruyor. Kamu işvereni ekonomideki büyümeyi kamu görevlilerinin maaşlarına yansıtmalı, mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını iyileştirerek büyük Türkiye’yi ispatlayacak tavır ve tekliflerle gelmelidir. Memurlar geçen dönemde kendilerini geçim derdiyle baş başa bırakan 5. Dönem Toplu Sözleşme yaklaşımını bir daha görmek istemiyor” açıklamalarında bulundu.
“Toplu Sözleşme Memnuniyet Üretmelidir”
Toplu Sözleşmedeki tarafların insan için, emek için, adalet için ve özgürlük için oluşacak iradeye katkı sunma sorumluluğuna sahip olduklarını ve Toplu Sözleşmenin memnuniyet üretmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, “Kamu işvereni tarafı da emek tarafı da hakkın teslimi, adaletin tesisi, insani kalkınma ve adil gelir dağılımının gereği için cümle kurmalı, cömert olmalı, empatik tavrı esas almalıdır. Toplu sözleşme toplumsal memnuniyet üretmelidir. Biz bu memnuniyeti oluşturacak teklifi kamu işverenine sunduk. Kamu işvereni de teklifini sunarken memurların beklentilerini dikkate almalıdır” ifadelerini kullandı.
“Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdüreceğiz”
Hak kayıplarını, haksızlıkları, adaletsizlikleri ve mağduriyetleri giderecek teklifleri toplu sözleşme masasına taşıdıklarını belirten Kaya, “Üyelerimizin, eğitim çalışanlarının taleplerinden oluşan tekliflerin kabul edilmesi, sorunlara çözüm bulunması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu İşveren Heyeti’nden sorunların çözümüne katkıda bulunma konusunda irade bekliyoruz. 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin çözüm üretildiği, adalet tesis edildiği, beklentilerin hayata geçirildiği, talep ve tekliflerin kazanıma dönüştürüldüğü, ekonomik büyümenin maaşlara yansıdığı, adil ve insani kalkınma hedeflerinin desteklendiği, emeğin yüceltildiği, kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların eksiltildiği bir sonuçla tamamlanmasını temenni ediyoruz” dedi.
Memur-Sen’in daha önce kamuoyu ile paylaştığı tekliflerinden öne çıkanlar şu şekilde:

1- Maaş ve Ücretlerde Enflasyon Baskısı Son Bulmalı, 6. Dönem’de Katsayılar Toplamda %38 Artırılmalı. Enflasyon Farkı Gerçekleştiği Anda Maaşlara Yansıtılmalı
Ocak ayında ve tek seferde gerçekleştirilmek kaydıyla, Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin;
2022’de %21,
2023’te %17,
iki yıllık sürede toplamda %38 artırılmasını istiyoruz.
Kamu Görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, enflasyon oranının maaş artışı oranını geçtiği aydan geçerli olmak üzere enflasyon farkı artışı yansıtılmalı, kamu görevlileri enflasyonun maaşı eriten etkisinden kurtarılmalı.

2- Kamu Görevlilerinin Ekonomik Büyümeye Katkısı Görülmeli ve İki Yıl İçin Toplamda %6 Refah Payı Verilmeli.
Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 01.01.2022’de %3 ve 01.01.2023’te
%3 olmak üzere toplamda %6 Refah Payı artışı yansıtılmalı.

3- 5. Dönem Toplu Sözleşmenin Zararları Görülmeli, 600 TL Seyyanen Zamla Kayıplar Giderilmeli.
Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, Hakem Kararıyla üretilen 5. Dönem Toplu Sözleşmenin oluşturduğu maaş-gelir kaybını tazmin etmek amacıyla net 600 TL tutarında Seyyanen Zam yapılmalı.

4- Ayrım yapılmadan, tüm kamu görevlileri 3600 Ek Gösterge’den yararlandırılmalı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı da dâhil olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri yükseltilmeli, 3600 Ek Göstergenin yararlandırılanların kapsamı genişletilerek vaat yerine getirilmeli.

5- Kıdem Aylığında Sınırlama Kalkmalı, Gösterge Rakamı Artmalı
Kıdem aylığının hesabında esas alınan gösterge rakamı 100’e yükseltilmeli,
25 yıllık kıdem aylığı süre sınırlaması sona erdirilmeli.

6- Mevcut Sözleşmeli Personel Kadroya Geçirilmeli, Kamuda Sözleşmeli İstihdama Son Verilmeli,
Kamu kurum ve kuruluşlarında (yerel yönetimler dahil) sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar, 31.01.2022 tarihine kadar memur kadrolarına geçirilmeli, kamuda sözleşmeli personel istihdam etme yanlışlığına son verilmeli.


7- Vekil, Ebe, Hemşire, İmamlar İle Usta Öğreticiler, Fahri ve Benzeri Pozisyonlardaki Personel Kadroya Geçirilmeli
Vekil ebe/hemşire/imam olarak görev yapanlar ile usta öğretici, ücretli öğretmen, fahri öğretici ve benzeri nitelikteki görevleri yürütenler, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin uygulama esas alınarak kurumlarındaki pozisyon ve unvanlarına uygun memur kadrolarına atanır.

8- Bayramda ayrım yapılmamalı, Kamu Görevlilerine de Bayram İkramiyesi verilmeli
Bayramı üzerinden ötekileştirme hatasından vazgeçilmeli. Ramazan ve Kurban Bayramlarında, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, kamu görevlilerine de ödenmeli.

9- Vergi Gelir Kaybı Üretmemeli, Gelir Vergisinde %15 Oranını Aşan Kısım Kamu İşverenince Ödenmeli
Kamu görevlilerine maaş ve gelir kaybı yaşatan gelir vergisindeki matrah-oran sorunu çözülmeli, kamu görevlilerinin %15 oranını aşan Gelir Vergisi kesintileri kamu işverenince tazmin edilmeli. Taban aylıktan gelir vergisi kesilmemeli.

10- KİT’lerde %15’e Kadar Ücret Tavanı Düzenleme Yetkisi Verilmeli.
KİT’lerde Temel Ücret Gruplarından birinci grupta olanların tavanı %15, ikinci grupta olanlar %10, üçüncü grupta olanlar %5 puan ilave artırılmasını istiyoruz.
11- Derece Yükselmesinde Sınırlama Sona Ermeli, Kamu Görevlileri Öğrenim Durumlarına Uygun Dereceye Yükselebilmeli
Kamu görevlilerinin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye yükselmesine engel nitelikte sınırlamalar sona erdirilmeli, kadro-derece cetvelleri öğrenim durumu üzerinden düzenlenmeli.

12- Doğum, Ölüm, Evlenme Yardımı Ödenekleri Artırılmalı
1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere;
a) Doğum yardımı 1.800 TL’ye yükseltilmeli,
b) Ölüm Yardımındaki mevcut tutarların iki katı olarak ödenmeli,
c) Kamu görevlilerine 8.540 TL Evlenme Yardımı verilmeli.

13- Giyecek Ve Yemek Yardımı Ödenekleri Artırılmalı, Kreş Hizmeti Ya Da Ödeneği Uygulaması Başlatılmalı
a) Kamu görevlilerine, 2022 yılı için 500 TL, 2023 yılı için 650 TL tutarında giyecek yardımı ödeneği verilmeli.
b) Kamu hizmeti birimlerine yemek servisi verilmesi esas olmalı, servis hizmetinin sağlanamadığı kurumlarda görev yapan personele yemek yardımı ödeneği aktarılmalı.
c) Kamu hizmet birimlerinde Kreş açılmalı, bunun mümkün olmadığı birimlerde görev yapan personele maaşlarıyla birlikte 980 TL Kreş Ödeneği ödemesi yapılmalı.
14- Yardımcı Hizmet Sınıfı Kaldırılmalı Mevcut Personel Genel İdari Hizmetler Sınıfına Aktarılmalı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri Genel İdari Hizmetler Sınıfına aktarılmalı, bu hizmet sınıfı mevzuattan çıkarılmalı ve yürürlükten kaldırılmalı.

15- Kamu Görevlisi Emeklileri Fiilen Çalıştıkları Dönemlerdeki Sosyal Hak Ve Yardımlardan Yararlanmaya Devam Etmeli, Sendikalarla Üyelik İlişkisini Devam Ettirebilmeli
Kamu görevlisi emeklileri, kamu görevlilerinin yararlandığı sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilmeli, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendika ile üyelik ilişkisini sürdürebilmeli. Emekli olduğu tarihte herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmayan emekli kamu görevlileri, en son görev yaptığı kurumun/kuruluşun dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmeli.

16- Engelli Kamu Görevlileri Beklentileri Önemsenmeli Pozitif Ayrımcılık Kapsamında Hakları Temin Edilmeli
Engelli aile bireyi olan kamu görevlileri ile engelli kamu görevlilerine; engelli bakım ücreti maaşlarıyla birlikte ödenmeli, günlük ve haftalık çalışma süreleri farklı belirleme imkanı verilmeli, yıllık 90 gün fiili hizmet zammı verilmeli, derece artışı 2 yılda bir gerçekleştirilmeli ve her 5 yılda bir ilave derece verilmeli, yeşil pasaporttan başkaca şart olmaksızın yararlanma imkanı getirilmeli, KDV ve ÖTV’den muaf tutulacaklar hususlar genişletilmeli ve pozitif ayrımcılık kapsamında sağlanması gereken bütün haklardan ivedilikle yararlanmaları temin edilmeli.

17- Kadın Kamu Görevlileri Desteklenmeli, Beklentileri Önemsenmeli Ve Hayata Geçirilmeli
Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere doğum sonrası ücretli izin süresi, 24 haftaya yükseltilmeli. Süt izni süresi yükseltilmeli, analık izninde ücret ödenmesi uygulaması benimsenmeli ve mobbinge karşı kadın kamu görevlilerini korumaya dönük mekanizmalar hayata geçirilmeli.

18- GEÇİCİ PERSONEL (4/C) İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE (4/B) GEÇEN PERSONELİN Mağduriyetleri giderilmeli, saygın iş ilkesi eksiksiz şekilde hayata geçirilmeli
4/C iken 4/B’ye geçen personelin ek ödeme mağduriyetleri giderilmeli, mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenmek suretiyle yükseltilmeli, unvan konusundaki tepkilerinin gereği yerine getirilmeli, zorunlu emeklilik dayatmasına maruziyetleri bitirilmeli.

19- Kovid-19 Nedeniyle Oluşan Zararların Giderilmeli Ve Sağlanan Haklar Genişletilmeli
Kamu görevlilerinin Kovid-19 salgını sürecindeki hizmet sürelerinin tamamı fiili hizmet zammı kapsamında değerlendirilmeli, Kovid-19’a dayalı ölüm ve maluliyet halinde illiyet bağının varlığı esas kabul edilmeli, illiyet bağının yokluğuna ilişkin ispat yükümlülüğü sosyal güvenlik kurumuna yüklenilmeli, ölüm ve maluliyet halinde sağlanacak mali ve sosyal haklar ile özlük hakları noktasında genişletici yorum benimsenmeli, Kovid-19 sürecinde dönüşümlü, evden, kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma haklarından faydalandırılmayan personele, fiilen çalıştığı her gün için 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar (bugün itibariyle 90 TL) ödeme yapılmalı.

20 - Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavları Periyodik Olarak Yapılmalı, Bu Kapsamda Kullanılan Kadro Sayısı Artırılmalı
Kamuda kariyer ve liyakat sistemi benimsenmeli, bu çerçevede görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik olarak gerçekleştirilmeli sınavla atama yapılacak kadroların sayısı yükseltilmeli, unvan değişikliği sınavlarında baraj puanı uygulaması sona ermeli, boş kadro sayısından daha az başvuru olması durumunda sınavsız atama benimsenmeli, sözleşmeli personel ile idari hizmet sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği noktasında yaşadığı sıkıntılar ve yoksunluklar adalet, eşitlik ve ehliyet temelinde giderilmeli.

21- Kamu Görevlilerinin Anayasal Haklarını Kullanmasına İlişkin Engeller Sona Ermeli, Demokratik Ve Sendikal Hakları Kullanmaya Yönelik Alan Genişletilmeli
Kamu görevlileri,
a) Siyaset (Seçme-Seçilme) Hakkı,
b) Çalışma Hakkı,
c) Örgütlenme ve Toplu Pazarlık ile Grev Hakkı
d) Toplantı ve gösteri yürüyüş,
e) Düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyeti,
f) Dini inanışlarının gereğini yaşama ve inanışı yayma hakkı ve bu kapsamda demokratik ve sendikal haklar noktasında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamalı.
Kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde sendikal hakları kullanmasını temin amacıyla 4688 sayılı Kanun ve bağlı yasal ve yönetsel mevzuatta gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalı, örgütlenme hakkına ilişkin sınırlamalar kaldırılmalı, kolektif sendikal özgürlüğü yok sayan yasaklar ve eksikliklerden kurtarılmalı.

22- Sendikalı Olmanın Farkı Yaşatılmalı, TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ Artırılmalı.
Toplu sözleşme ikramiyesi 1 Ocak 2022’de 450 TL’ye, 1 Ocak 2023’te 540 TL’ye yükseltilmeli, sendika üyesi olma tercihi desteklenmeli diyoruz.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve habergundemim.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.